Rodzaje konsol

Konsole (wsporniki elewacyjne) są wykonane ze stali nierdzewnej, składają się z wieszaka montowanego do ściany, stopki opierającej się o ścianę nośną oraz kątownika, na którym opieramy mur ceglany. Najczęściej montowane są za pomocą kotew (chemicznie lub mechanicznie) z użyciem klina do regulacji wysokości. Konsole mają za zadanie przenieść obciążenia ściany osłonowej na ścianę konstrukcyjną. Występują w 3 klasach nośności: 3,5 kN, 7,0 kN oraz 10,5 kN. Każdy kształt konsoli jest indywidualnie dobierany według potrzeb klienta.

Konsole służą do podpierania elewacji w miejscu gdzie z różnych powodów elewacja nie może być posadowiona na tradycyjnym trójwarstwowym fundamencie. Ale również do podpierania nadproży o nieograniczonych długościach czy stabilizowania gzymsów.

Kształt konsoli zależy przede wszystkim od:

  • rodzaju wykończenia w strefie stolarki okiennej tj. głębokości glifu czy układu cegieł w nadprożu,

  • wysokości elementu nośnego budynku do którego możemy zamocować wieszak konsoli,

  • ciężaru cegły.
 

Nasze konsole zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczały mostki termicznie, a przy tym znacznie obniżały koszty na ogrzewanie.

Rodzaje konsol FASTEN

Rodzaje konsol możemy podzielić na kilka typów:

  • startowe – są to konsole o różnym kształcie, które stanowią „fundament” dla elewacji,

  • odciążające – stosujemy jako pasmo pośrednie w budynkach o wysokości powyżej 6 metrów,

  • nadprożowe – które są najbardziej zróżnicowane pod względem geometrii, ponieważ miejsce styku elewacji z drzwiami, oknami czy fasadami innego typu jest zwykle ograniczone.
 

Nasze konsole zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczały mostki termicznie, a przy tym znacznie obniżały koszty na ogrzewanie.

Rodzaje konsol na ze względu na geometrię wieszaka

Rodzaje konsol

Konsola KN

Nadproże z „małą rolką”. Tył cegły dopasowany do ramy okna ze szczeliną dylatacyjną 1 cmGlif oraz nadproże są szerokości jednej cegły

Nadproże z „małą rolką”. Tył cegły dopasowany do ramy okna ze szczeliną dylatacyjną 1 cmGlif oraz nadproże są szerokości większej niż szerokość jednej cegły

Konsola KG

Nadproże "wąska główka cegły" . Tył cegły dopasowany do ramy okna ze szczeliną dylatacyjną 1 cmGlif oraz nadproże są szerokości jednej cegły

Nadproże "wąska główka cegły" . Tył cegły dopasowany do ramy okna ze szczeliną dylatacyjną 1 cmGlif oraz nadproże są szerokości większej niż szerokość jednej cegły

Konsola KW

Nadproże "rolka" . Tył cegły dopasowany do ramy okna ze szczeliną dylatacyjną 1 cmGlif oraz nadproże są szerokości jednej cegły

Nadproże "rolka" . Tył cegły dopasowany do ramy okna ze szczeliną dylatacyjną 1 cmGlif oraz nadproże są szerokości większej niż szerokość jednej cegły

Konsola KR

Nadproże "rolka" . Tył cegły dopasowany do zabudowanej rolety ze szczeliną dylatacyjną 1 cm

Konsola KF

Konsola KF stosowana w miejscach gdzie jest brak podparcia betonowego. W ofercie posiadamy także alternatywę dla tej konsoli. Patrz zakładkę: Mocowanie konsol.

Konsole możemy również podzielić na ilość wieszaków :