Rodzaje wiązań

Wiązanie w murze to nic innego jak sposób ułożenia cegieł. Rodzaj wiązania ma duży wpływ na to, jak ostatecznie będzie wyglądać elewacja oraz jaka będzie jej trwałość i wytrzymałość.

Rodzaje wiązań

Wiązanie wozówkowe - najszybszy rodzaj wiązania​

Wiązanie wozówkowe cegieł jest najszybszym, najłatwiejszym i najbardziej popularnym rodzajem przewiązania muru. Z zewnątrz widoczna jest wyłącznie wozówka cegły – można jednak wbudowywać ją z przesunięciem równym wartości ½ lub ¼ długości cegły – w obu przypadkach wznoszonej konstrukcji zostanie zapewniona odpowiednia sztywność.

Wiązanie wózkowe 1/2

Wiązanie główkowe

Wiązanie główkowe ma znacznie większą ilość odmian. Przy wyborze wiązania główkowego mamy do wyboru znacznie większą ilość odmian. Mianownikiem łączącym wszystkie rodzaje tych wiązań, jest układanie cegieł w taki sposób, by zapewnić widoczność główki cegły.

Wiązanie krzyżowe (typ 1) – wozówka bez przesunięcia względem siebie

Wiązanie krzyżowe (typ 2) – wozówka przesunięta względem siebie o 1/2 cegły

Wiązanie flamandzie

Wiązanie dzikie

Wiązanie 3D

Wiązania 3D nie mają ograniczeń. Ideą tego wiązania jest układanie pojedynczych cegieł w różnych płaszczyznach tworząc elewację trójwymiarową. Najczęściej stosowaną praktyką jest tworzenie bonii poprzez wycofanie pojedynczych warstw oraz budowanie gzymsów ceglanych.

Przykład wiązania 3D

Wiązanie – bez przewiązania cegieł

Dzięki zastosowaniu naszego systemu zbrojenia murów, możliwe jest układanie cegieł bez jakiegokolwiek przewiązania. Typów tego wiązania jest cała masa. Możemy układać cegłę nad cegłą w wielu konfiguracjach od wozówki, po główki, łącznie z zastosowaniem układów 3D.

Przykłady układania cegieł bez przwiązania cegieł