Projekt 2D

Każdą budowę poprzedza projektowanie.Nie jest to jednak proces jednoetapowy. Na początku powstaje pomysł i ogólny projekt budowlany. Projekt warsztatowy natomiast jest wtórnym do wstępnego, wzbogaconym o pewne informacje. Obecnie, każda branża wykonuje własny projekt warsztowy. Są to np. firmy produkujące stolarkę okienną, konstukcje stalowe itp.

My zajmujemy zamocowaniem elewacji ceglanych oraz betonowych. Wykonujemy szkice, detale konsol, detale mocowań oraz widoki elewacji które są wzbogacone o nasz system. Aby móc wykonać projekt potrzebujemy jednak kilku danych: projektu architektonicznego, projektu konstrukcyjnego budynku oraz przekroje i detale. Według tych danych, zaczynamy od „zbierania” obciążeń i projektowania detali konsol. Jeżeli projektujemy elewację ceglaną sporządzamy własne detale :

Rzuty z wymiarowaniem konsol oraz obrysem elewacji

Widok elewacji

Jeśli natomiast naszym zadaniem jest zaprojektowanie elewacji betonowej, dodatkowo opracowujemy geometrię prafabrykatu wraz z rysunkiem zbrojenia oraz mocowań, które należy zamontować w płycie betonowej na etapie wylewania betonu. 

We wcześniejszych zakładkach naszej strony, pisaliśmy o doświadczeniu w wykonawstwie tego typy elewacji. Tworząc ich projekt staramy się, aby nasz projekt był zawsze czytelny, a montaż prosty. Podczas projektowania zawsze dbamy aby nasze konsole posiadały odpowiedną regulację w wielu płaszczyznach. Zachęcamy, do odwiedzin zakładki PROJEKT/Projekt 3D.